Om skolen

lenaProfil

Lena J. Fossheim

Lena’s Trafikkskole ble etablert i 2004 av Lena Jeanette Fossheim. Skolen har siden oppstarten hatt sitt virkeområde i Hønefoss omegn, og har hovedsakelig drevet opplæring i klasse B, personbil. Skolen har til enhver tid samarbeidet med andre aktører i bransjen, og har siden 2009 arbeidet i fellesskap med tre andre trafikkskoler under Støyten Trafikkskolesenter as. I 2014, altså etter 10 års praksis, har skolen valgt å etablere seg i nye lokaler i Kongensgate 13 – sentralt midt i Hønefoss sentrum ved busstasjonen.

Navn: Lena Jeanette Fossheim
Utdannelse: Utdannet trafikklærer fra Statens Trafikklærerskole,
Utdannet juridisk rådgiver, Bachelor, HiBu
Avslutter Mastergrad i Strategi og Kompetanseledelse

Mitt motto er «økt kompetanse gir bedre resultater». På bakgrunn av dette har jeg etter trafikklærerskolen fordypet meg ytterligere i individuell læring, organisatorisk læring og interorganisatorisk læring. Videre har jeg fordypning i læringspsykologi og motivasjon og mestring.

Det er viktig å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs behov og forutsetninger. Det som passer for én elev behøver ikke å passe for en annen elev, og det som er et hensiktsmessig opplæringsforløp for én familie behøver nødvendigvis ikke å være hensiktsmessig for en annen familie. På bakgrunn av dette etterstrebes individuell tilpasning og god dialog. Denne tilnærmingen gjør at skolen gjennom flere år har kunnet vise til svært gode resultater.

Det er et mål for trafikkskolen at elevene ved siden av å oppnå god kompetanse også skal trives og ha det gøy gjennom opplæringen. Denne visjonen kommer tydelig til uttrykk gjennom kursene som holdes. Det skal være gøy å lære! ☺omSkolen