Priser

https://www.facebook.com/Lenas-Trafikkskole-1446021235660767/?fref=tsDu kan laste ned prislisten som PDF-dokument her. Sist oppdatert 01. mars 2016.

Trafikalt Grunnkurs, trinn 1 1.500 kr
 Mørkekjøringsdemonstrasjon (del av trinn 1)   1.300 kr
Førstehjelp (del av trinn 1)  600 kr
 Det trafikale grunnkurset består av totalt fem kvelder. De fire første kveldene koster samlet 1.500 kr, og den femte kvelden som består av en mørkekjøringsdemonstrasjon koster 1.300 kr. Totalt 2.800 kr. Elever som har fylt 25 år behøver kun to av kveldene; førstehjelp som koster 600 kr, og mørkekjøringsdemonstrasjon som koster 1.300 kr. Totalt 1.900 kr.
 Veiledningstime, trinn 2  625 kr
 Sikkerhetskurs på bane, trinn 3  3.000 kr
 I tillegg påløper 1.100 kr i baneleie hos NAF. Dette beløpet faktureres trafikkskolen, så det betales sammen med ovennevnte 3.000 kr.
 Veiledningstime, trinn 3  625 kr
 Sikkerhetskurs på vei, trinn 4   6.400 kr
 Sikkerhetskurs på vei består av totalt 13 timer. 4 timer teori og 9 timer kjøring.
 Leie av bil til førerprøve  2.000 kr
Kjøretime  625 kr
 Praktisk opplæring, inkludert leie av bil til førerprøve, vil totalt beløpe seg til 13.750 kr. Total kostnad for førerkortet vil avhenge av hvor mange kjøretimer eleven har behov for.

Ved spørsmål er det bare å ta kontakt per mail eller telefon.

www.lenastrafikkskole.no
post@lenastrafikkskole.no • Tlf. 95 92 64 64

Lik oss på Facebook!